Contact

Contact

Stichting Graphic Design Festival Breda
Hoornwerkstraat 1
4814 AN Breda

tel. +31(0)76-8879935
info@gdfb.nl

kvk 20134813
rsin 8186 59 579
iban NL91 RABO 0139 2354 18


GDFB team 2015
Dennis Elbers - programma en partners
Simone Dresens - educatie en interactie
Patricia Gevers - productie en presentatie
Marit Turk - research en projectleiding
Priscilla de Putter - communicatie en conversatie
Stein de Bont - videographer en handy man
Lieke van der Rijk - stagiair
Melissa Nio - stagiair

Bestuursleden
Het bestuur adviseert en houdt toezicht. De bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor het verwezenlijken van de gestelde doelen, daarnaast hebben ze een controlerende taak. Ook hebben ze een representatieve functie en delen hun kennis, ervaring en netwerk om de groei van GDFB te begeleiden. Het bestuur bestaat uit:

Jos van der Zwaal (voorzitter) / design management expert
Kristel Zegers MSc (secretaris) / onderzoeker UvT, docent NHTV
Robert Boemen RA (penningmeester) / risk manager, accountant
Roel Stavorinus / communicatie strateeg
Hajo Doorn / oprichter, directeur Worm

Oud-medewerkers
Trudie Govers, Lisette Spee, Martine Ansems, Rik Dijkhoff, Nils Dierkx, Meike Kerstholt, Vera Butter, Ellen Zoete, Erik van Broekhuizen, Marlies den Hartogh, Pien Rutten, Melanie Schraa, Zanza Loupias en Roos Giethoorn.


GDFB is in afwachting van een ANBI-status.

Doel volgens de statuten
De stichting heeft ten doel het organiseren van een tweejaarlijks grafisch ontwerpfestival. Onder festival wordt verstaan een verzameling van diverse activiteiten die gedurende een periode de publieke aandacht voor grafisch ontwerp, in de ruimste zin van het woord, vergroot.

Hoofdlijnen actueel beleid
Verschuivingen op politiek, economisch en technologisch gebied zorgen voor grote maatschappelijke veranderingen. Grafisch ontwerpers dragen bij aan het zichtbaar maken van alternatieve benaderingen en het hanteren van innovatieve oplossingen. Tweejaarlijks brengt het Graphic Design Festival (GDFB) met exposities, lezingen, workshops en ingrepen in de openbare ruimte een voor deze tijd kenmerkende selectie grafisch ontwerpers onder de aandacht.

De vijfde editie markeert het begin van een transitieperiode waarin GDFB steeds meer op eigen benen gaat staan. Met het festival als voortdurende bron van vernieuwing en inspiratie ontwikkelen we een aantrekkelijk aanbod aan exposities, lezingen en activiteiten die we samen met onze kennis doorlopend beschikbaar stellen aan derden.

/ Onze visie: verandering is het kenmerk van leven
Verschuivingen op politiek, economisch en technologisch gebied geven onze tijd een nieuw aanzien. Meegaan met deze veranderingen is noodzakelijk en zorgt voor een herdefinitie van bestaande structuren.

/ Onze missie: zichtbaar maken
GDFB is het platform voor grafisch ontwerpers die met hun attitude, creativiteit en vakkennis significant bijdragen aan het zichtbaar maken van alternatieve benaderingen en hanteren van innovatieve oplossingen.

/ Ons werk: tastbaar maken
Tweejaarlijks brengt GDFB met exposities, lezingen, workshops en ingrepen in de openbare ruimte gedurende vier weken een voor deze tijd kenmerkende selectie grafisch ontwerpers onder de aandacht.

/ Ons publiek: professionals, veranderingsgezinde en geïnteresseerde leken
De visuele cultuur van verandering bereikt iedereen, daarom richt GDFB zich op ontwerpers en veranderingsgezinde leken. Tijdens de vijfde editie verwachten we op basis van eerdere ervaring zo’n 18.000 bezoekers. Daarnaast ontwikkelen we activiteiten die 75.000 voorbijgangers bereiken.

/ Onze organisatie: vast en flexibel
Een kleine organisatie kern garandeert continuïteit en herkenbaarheid. GDFB kiest per editie de meest geschikte partijen om samen onze ideeën te realiseren. We brengen verandering in beeld en werken daarbij zowel met vertrouwde als nieuwe, verassende en uitdagende partners.

/ Onze ambitie: van regelmatig naar structureel
Door collegiale contacten ontdekte GDFB de exporteerbaarheid van projecten. Op verschillende plekken in Europa heeft een vergelijkbaar publiek reeds kennis kunnen maken met onze eerdere projecten.

Activiteiten en agenda
Actuele en afgeronde activiteiten zijn in te zien op deze website.

Financiel overzicht
Een financieel overzicht van het meest recente boekingsjaar met daarop de toegelichte baten en lasten van Stichting Graphic Design Festival Breda is aan te vragen door contact op te nemen via info@gdfb.nl.

 
deel op: